Vásárláskor tett fogyasztói kérelem és nyilatkozat

Annak tudatában, hogy fogyasztónak minősülő vásárlóként jelen vásárlással 14 napig felmondási jog illet meg mielőtt szolgáltató a 15. napon megkezdené a szolgáltatás teljesítését, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja alapján, vásárlásommal egyidejűleg a következő nyilatkozatot teszem:
• Kifejezetten kérem és beleegyezek, hogy szolgáltató a megvásárolt szolgáltatás teljesítését az engem megillető 14 napos felmondási időn belül, a vásárlásom befejeztével megkezdje,
• egyben tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egészének teljesítésével a felmondási jogomat elveszítem.

Ha nem minősülsz fogyasztónak, ezen nyilatkozat téged nem érint.
Fogyasztónak tekintünk, ha vásárlásodat magánszemély vásárló típussal hajtod végre.
Arról, hogy ki minősül fogyasztónak, továbbá a fogyasztót megillető felmondási jogról információ az ÁSZF 8. pontban.

Vissza az előző oldalra