Részesedés program megbízási szerződés kezdeményezése űrlap

Részesedés program megbízási szerződés kezdeményezése űrlap
Részesedés program megbízási szerződés kezdeményezése űrlap

„KOSÁRBA” gomb nélkül – jelen művelet még nem használható. Részesedés program egyelőre a kiadó által nyújtott szolgáltatásoknál vehető igénybe, szerző-partner viszonylatban még nem – kérjük türelmed (RÉSZLETEK).

Miután partnereddel megállapodtatok a feladat részleteiben, ezen űrlapon kezdeményezhetitek a megbízási szerződés kiadó általi elkészítését, megbízott részesedés programban való díjazásával.
Igénybevétel feltétele: közreműködő (megbízott) partner is TELJES regisztrációval rendelkezik.
Egyeztessétek az adatokat majd egyikőtök töltse ki és rendelje meg az űrlapot (díjmentes művelet).

Művelet

Keres – szerző partnert keres

Kínál – partner szolgáltatása szerzőnek

Vásárlás – megvásárolható szolgáltatás

Jóváhagyás – felhasználói jóváhagyás/elfogadás/vállalás

Űrlap – felhasználói kezdeményezés

Űrlap
A szerző e-mail címe

A szeretekirni.hu oldalon regisztrált e-mail cím (ha piactér keres/kínál közzétételhez eltérő e-mail címet adtál meg, ügyelj, hogy ide biztosan a regisztrációs e-mail címed kerüljön).

A megbízott e-mail címe

A szeretekirni.hu oldalon regisztrált e-mail cím (ha piactér keres/kínál közzétételhez eltérő e-mail címet adtál meg, ügyelj, hogy ide biztosan a regisztrációs e-mail címed kerüljön).

A megbízás tárgya

Csak egyféle tevékenységet tudtok megjelölni, ha további tevékenység is része a megbízásnak, azt A feladat specifikus igényei között írjátok le. Fontos: ha a több tevékenységre szóló megbízás egyike borítótervezés, akkor itt azt válasszátok ki.

A feladat specifikus igényei

Szerző megbízott által teljesítendő feladattal kapcsolatos elvárásai/igényei.

A megbízás kezdő napja (éééé.hh.nn)

Megbízott partnerként ügyelj rá, hogy az űrlapon megadott megbízás kezdő és záró napja időszakot tekintjük a megbízás napjainak, ami nem nyugdíjas magánszemély esetében a kifizetés elszámolásakor a biztosítási jogviszony és járulékfizetési kötelezettség megállapításának egyik összetevője. Ha több megbízást is vállalsz a bevonásunkkal, ezen megbízások napjai között nem lehet átfedés.

A megbízás záró napja (éééé.hh.nn)

Megbízott partnerként ügyelj rá, hogy az űrlapon megadott megbízás kezdő és záró napja időszakot tekintjük a megbízás napjainak, ami nem nyugdíjas magánszemély esetében a kifizetés elszámolásakor a biztosítási jogviszony és járulékfizetési kötelezettség megállapításának egyik összetevője. Ha több megbízást is vállalsz a bevonásunkkal, ezen megbízások napjai között nem lehet átfedés.

A szerzői dedikáció aktív napjai

Szerző vállalása annak tekintetében, hogy megjelenéstől kezdődően a mecénás időszak lejáratáig milyen arányban biztosítja a dedikáció-kérés elérhetőségét – függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi dedikált mű kerül értékesítésre.


Maximum 70%
Számos élethelyzet adódhat, amikor szerző nem tud eleget tenni dedikáció kérésnek – de elvárás is, hogy csak akkor aktiválja a funkciót, ha a kéréseket teljesíteni tudja –, ezért 70%-nál magasabb vállalást nem tartunk életszerűnek.

A megbízott részesedése (%)

Megbízott részesedésének mértéke a mű szerzői részesedéssel érintett, első éves, kiadói díjjal csökkentett nettó árbevételéből, szerző részesedésének terhére. Ha nem egész szám: tizedesvesszőt használj, ne pontot. Százalékjel szóköz nélkül tapad a számhoz, például:
6%

A teljesítés díjértéke (Ft)

Irányadó összeg Szerző és Megbízott egymás közötti elszámolásához, illetve sérült mecénás elszámolás esetére (utóbbiról részletek a Megbízási szerződés 3.7 pontban). Számmal, ezres tagolás nélkül írd be az összeget, utána szóköz és Ft, például: 30000 Ft