Útmutató Formázás stílusok

Áttekintés Stílusok Írásjelek Ha most kezded az írást Stílusok beállítása Írásjelek javítása

 

Ez egy információs lap a stílusokról, végrehajtandó műveletet nem tartalmaz (vonatkozó teendőd a Stílusok beállítása lapon lesz).

 

Röviden

Nagy terjedelmű szövegeket a bekezdésekhez rendelt stílusokkal formázunk, ugyanakkor a kézirat szövegét mindennemű formázás és stílusok nélkül kell átemelni a formázási sablonba – az ellentmondás áthidalásaként még a kéziratban azonosító karakterekkel jelölöd majd meg a normáltól eltérő bekezdéseket, ami alapján makróval történik meg a stílusok beállítása.

Bővebben a stílusokról

Mindennapos levelezéseink, rövidebb dokumentumaink készítése során megszokott és célszerű eszköz szövegtagolásra üres bekezdéseket használni, hiszen mérsékelt hossza miatt gyorsan átláthatjuk teljes írásunk és a „kézi” formázásunk/tagolásunk eredményét. Más a helyzet egy sok százezer karakteres mű esetében, amiben a legkisebb utólagos beavatkozás/javítás módosíthatja a mű további részének tagolását (például egy fölöslegesen, üres oldalra kerülő oldaltörés, üres bekezdés egy oldal tetején stb.), tönkretéve az addigi „kézi” tördelésünket és lehetetlen helyzetet teremtve a teljes mű újabb és újabb tördelési javítására. Vagyis könyv formázása során sem a több szóköz és tabulátor, sem a kézi oldaltörés, sem az egymás után leütött több enter nem megfelelő eszköz számunkra – ebből következőleg jelen formázás során ki is fogjuk írtani ezeket a művedből.

Könyved formázására a bekezdés stílusokat fogjuk használni. MS Wordben a Kezdőlapon találod a Stílusok panelt:

Használhatod az alsó-/felső indexet, kiemelésre a félkövér, dőlt, alá- és áthúzás formázási eszközöket, de további betűformázást, illetve a bekezdésformázás eszközeit ne használd.

A stílusok meghatározzák a bekezdés paramétereit, többek között a szöveg sortávolságát, az előtte és utána következő térközt (ha van), az igazítást (bal, jobb, közép, sorkizárt), esetleg jobb és baloldali, illetve első sor behúzásának mértékét, betűtípust és méretet, tördelési szempontokat, mint fattyú- és árvasorok, új oldal (pl. fejezetcím), egy oldalra kerüljön a következő bekezdéssel (egy <Címsor 2> sor bután nézne ki a lap alján), automatikus elválasztás tiltása (címben nem választunk el) stb. A stílusok összehangoltan megválasztott sormagassága és térközei biztosítják az úgynevezett soregyent is – a papír két oldalán egy vonalba essenek a sorok.

Használata: helyezd a kurzort egy bekezdésbe és a Stílusok panelen kattints egy stílusra – a Stílusok panelen keretezéssel láthatod, hogy az aktuális bekezdéshez milyen stílus tartozik.

További információt találhatsz az MS Word Súgóban (keress rá: stílusok).

A Formazas_sablon.docm tartalmazza a könyvedhez szükséges stílusokat (az első négyet azért jelöltük meg, mert esélyes, hogy ezeken kívül a jelen formázás lépés során mást nem is kell használnod):

Normál

 

Általánosan használandó, alapértelmezett bekezdés stílus, párbeszédekhez is (könyv bekezdéseinek kb. 90-96%-a)

Norm első

 

Fejezetcím utáni első, illetve fejezeten belül térközzel elkülönített új bekezdéshez.

Párb első

Ha párbeszéddel kezdesz fejezetcím után, illetve fejezeten belül térközzel elkülönített új bekezdésed párbeszéd lenne, úgy ezen „Párb első” stílust kell használnod.

Címsor 1

 

Címsor 1-et használd a fejezetcímekre, ha van, elő- és utószóra, bevezetésre, novelláskötet esetén egyes novellák címeként (novelláskötet esetén kiadás-előkészítés útmutató vonatkozó teendőt tartalmaz).

Címsor 2

 

Címsor 2-t és Címsor 3-t alacsonyabb szintű címsorokként használhatod - ha van ilyen.

Címsor 3

Címs. 1 #

 

Ezek automatikus sorszámozású címsorok.
Elő- és utószót, bevezetést – novelláskötet esetén az egyes novellák címét – ne sorszámozd, rájuk a Címsor 1-et használd.

Címs. 2 #

Címs. 3 #

Idézet

 

Idézethez, listázáshoz, illetve egyéb, a többi szövegrésztől különböző kiemelésre is használhatod.

Idézet kiemelt

Lista 1

Lista 2

Lista3

Cn sor

 

 kiadás-előkészítés során címnegyed 1, 2 és 4. oldalán minden bekezdésre, a 3. (cím)oldalon az alább következő három „Cn” stílustól eltérő bekezdésekre.

Cn szerző

 

 kiadás-előkészítés során címnegyed 3. (cím)oldalán a szerző neve bekezdés stílusaként alkalmazandó - máshol szerző neve Cn sor stílussal jelenik meg a címnegyedben.

Cn mű címe

 

 kiadás-előkészítés során címnegyed 3. (cím)oldalán a mű címe bekezdés stílusaként alkalmazandó - máshol mű címe Cn sor stílussal jelenik meg a címnegyedben.

Cn alcím

 

 kiadás-előkészítés során, ha van alcím, arra a címnegyed 3. (cím)oldalán alkalmazandó bekezdés stílus.

Tartalomjegyzék

 

 kiadás-előkészítés során alkalmazandó pdf és nyomtatott kivitel tartalomjegyzékére (az ott alkalmazandó sablonok már tartalmazzák, tartalomjegyzéket az azt megelőző lépések során ne használj).


Címsor 1 és tartalomjegyjék kapcsán tudd:
   - alapértelmezetten a Címsor 1 stílusú bekezdések kerülnek majd a kiadás-előkészítés során a tartalomjegyzékbe,
   - tartalomjegyzék oldalon a Tartalom felirat alatt 32 tételsornak van hely (ez már bőven több, mint amennyire általában – a lehetséges oldalszám korlátunkra is tekintettel – célszerű tagolni egy regényt). 

Ha az egeret az egyes stílusok elnevezése fölé viszed, a bekezdés, ahol a kurzorral állsz, előnézetként az adott stílussal való megjelenést mutatja.
Új bekezdés [Enter]:
   - Adott bekezdésen belül, ha [Enter]-t ütsz, az új bekezdésnek azonos stílusa lesz (tulajdonképp ketté töröd a bekezdést, logikus, hogy mindkettő azonos stílussal „él” tovább).
   - Ha a bekezdés végén ütsz [Enter]-t, akkor pedig az adott stílusra beállított „következő bekezdés stílust” kap az új bekezdés, az alábbiak szerint:
     o „Norm első” stílust vesznek fel a címsorok utáni bekezdések,
     o „Normál” stílust vesznek fel a „Normál”, „Norm első”, „Párb első” és idézet stílusok utáni bekezdések,
     o a lista stílusokat pedig azonos stílus követi.
     Ha adott új bekezdés esetében eltérő stílusra van szükséged, válaszd ki a megfelelő stílust.
Az egyes stílusok bekezdések közötti (utána és előtte) térközei – ha adott stílusnál van ilyen – nem összeadódnak, hanem egymásba csúsznak, a nagyobb érvényesül (illetve az egyik, ha azonosak).

Norm első és Párb első bekezdés stílusok

Mi szükség van rájuk?
Címsorok utáni és fejezeten belül térközzel elkülönített új bekezdést az első sor behúzása nélkül kezdünk, kivéve, ha az párbeszéd, mert akkor alkalmazni kell a szokásos első sor behúzást. Vagyis ezen két bekezdés stílusnak közös tulajdonsága az előttük lévő egy sornyi térköz, különbségük az első sor behúzása.

Kiváltható a Norm első és Párb első bekezés stílus a Normál bekezdés stílussal?
Nem. A két „első” bekezdés stílus egy sornyi megelőző üres térközt tartalmaz – ha fejezeten belül, alacsonyabb szintű címsor nélkül következik egy új rész, ezzel formailag is megjelenítjük a történet tagolását. És az sem lenne megoldás, ha kiváltásukra egy Normál stílusú bekezdés elé beraknál egy üres Normál stílusú bekezdést is, ahogyan azt a mindennapi levelezésben gyakran alkalmazzuk szöveg tagolásaként: könyvet formázunk, a plusz Enter itt nem formázásra való, komoly problémákat okozna a végeredmény tekintetében. Például mi van, ha oldal tetejére kerül egy ilyen üres bekezdés, amire lehet az a válasz, hogy majd ki kell venni, de ha valahová ezután még pótlólag bekerül egy mondat, ami változtat az oldaltöréseken, ilyenkor vissza fognak kerülni a már nem oldal tetejére kerülő üres bekezdések? De persze költői a kérdés, hiszen pdf, nyomdai és epub kivitelt egyszerre formázunk, utóbbinak a felhasználói megjelenítése dinamikusan változik, azaz ott tényleg kezelhetetlen az üres sorral történő formázás.

De miért kell az első bekezdést behúzás nélkül alkalmazni?
Túl azon, hogy hagyomány (abba ne menjünk bele, hogy tapasztalat szerint egyre több könyvnél már nem alkalmazzák), informális szerepe is van: új oldal első bekezdéseként (ilyenkor nem érzékelhető, hogy egy sor térközzel különül el a korábbi szövegtől) is egyértelműsíti, hogy nem egy szokásos normál bekezdés, hanem a fejezeten belül egy új rész kezdődik. Utóbbi persze nem érv a Párb első bekezdés stílusra, hiszen oldal tetején teljesen úgy jelenik meg, mint egy Normál bekezdés stílusú párbeszéd – itt fogadjuk el, hogy csak máskor segíti a történet tagolásának formai megjelenítését.

Használható a Norm első bekezdés stílus a Párb első helyett?
Nem. Párbeszédnél minden esetben első sor behúzást kell alkalmazni (Párb első bekezdés stílus csak az egy sornyi megelőző térközben tér el a Normál bekezdés stílustól).